V životě se setkáváme se závažnými i méně závažnými nemocemi. Pokud toto riziko neberete na lehkou váhu, děláte dobře...

Závažná onemocnění

Jinak řečeno i „civilizační choroby“, např. infarkt, rakovina, onkologická onemocnění, Alzheimerova či Parkinsonova choroba atd. To vše toto pojištění zahrnuje.

Závažná onemocnění se bohužel dotýkají i dětí. Přesto, s rostoucím věkem riziko stoupá.

Hospitalizace v důsledku nemoci

Jde o denní dávku získanou za pobyt v nemocnici v důsledku nemoci i operace atp.

Pozor, pro pojistné plnění je nutno pobýt v nemocnici minimálně přes jednu noc. Nestačí tedy jednorázové ošetření například s podezřením na salmonelózu.


Vzhledem k tomu, že až na velmi dramatické zdravotní komplikace (ať už úrazem, tak i nemocí) vás z nemocnice brzy „tlačí“ domů, je toto připojištění spíše doplňkem k důležitějším rizikům.

Denní dávky při pracovní neschopnosti

Pojišťovna platí dle podmínek stanovených ve smlouvě za každý den pracovní neschopnosti pojištěnému smluvenou dávku. Toto platí i v případě pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Je to důležitá pojistka především v návaznosti na závažná onemocnění a invaliditu.

Pozor na karenční lhůtu

Karenční lhůta je doba, po kterou se pojistné plnění od pojišťovny klientovi neproplácí. Tato lhůta je u jednotlivých pojišťoven velmi rozdílná.


Příklad:
Jiřina Náhlá měla v pojistné smlouvě Denní dávky v případě nemoci či úrazu ve výši 400 Kč od 28. dne následně. Marodovala v důsledku nemoci po dobu 31 dnů. Od pojišťovny obdržela 4 x 400 Kč, tedy 1 600 Kč.