Jaké další poplatky související s vyřízením hypotéky vás mohou čekat?

Poplatek za vyřízení úvěru

Pokud je součástí poplatků, pak se pohybuje od 1 000 do 3 000 Kč.

Poplatek za čerpání úvěru

První čerpání je většinou zdarma. Pokud však u výstavby či refinancování více jiných úvěrů je třeba odesílat více plateb, jsou pak ty následné platby (čerpání) zpoplatněné. Řádově okolo 500 Kč za druhé a každé další.

Poplatek za čerpání na návrh na vklad

Řádově okolo 1 500 Kč. Jedná se o poplatek za to, že zastavovaná nemovitost zatím ještě není zapsaná na listu vlastnictví – je na katastrálním úřadu jen „plomba“, tzn. podaný návrh na vklad.

Poplatek za expresní čerpání

Požaduje-li klient či prodávající „okamžité“ převedení peněz z financující banky jinam (aby byly připsány na jiný účet ještě v ten den). Taková služba stojí řádově okolo 100 Kč.

Poplatek za aktualizaci odhadu

Například v případě výstavby či větší rekonstrukce. Jakmile je nutno průběžně sledovat a dokumentovat vývoj stavebních prací, odhadce zpracovává aktualizaci odhadu. Cena se pohybuje řádově od 1 000 do 1 500 Kč. Odhad ceny budoucí je u některých bank o cca 500 Kč dražší, než u jiných.

Poplatek za aktuální list vlastnictví

Ten je nutný především při refinancování. Nová banka si v úvěrové smlouvě dá požadavek, aby po výmazu zástavního práva předchozí banky dlužník dodal aktuální list vlastnictví, kde bude vidět jako zástavce již jen „nová“ banka.

Výpis z LV lze vyzvednout na Czech Point, nebo některých městských úřadech – cena je závislá na počtu stran. Nebo jej získáte přímo na katastrálním úřadu – cena vždy 100 Kč za jeden LV.

Nezapomeňte včas zajistit zaslání aktuálního LV na novou banku při refinancování hypotéky, abyste se vyhnuli penále za nedodání tohoto dokumentu.

Advokátní úschova

Banky, prodávající, kupující, nebo i všechny zúčastněné strany mohou transakci podmínit využitím advokátní úschovy. Nejčastěji se řeší při koupi / prodeji. Banka v tomto případě neposílá kupní cenu (či její část) přímo prodávajícímu, ale advokátovi na speciální, k tomu určený účet. Tam peníze čekají na to, až katastrální úřad zapíše nemovitost na nového majitele. To trvá 21 dnů od podání návrhu na vklad – není-li žádného administrativního pochybení.

Pokud se rozhodnete, nebo jste přinuceni okolnostmi k využití „Advokátní úschovy“, oslovte několik advokátů s dotazem na cenu jejich služby – je totiž smluvní. Počítejte řádově mezi 4 – 10 tisíci. Tedy co si uhádáte, to máte. Oproti tomu notáři mají ceny tabulkové závisející na výši transakce. Proto i o poznání dražší, než advokáti.


Jde o ochranu obou smluvních stran. Prodávající se nezbaví nemovitosti bez toho, aniž by měl peníze. Kupující má zase jistotu, že nevydá peníze, aniž by měl nemovitost přepsanou na sebe.

Včas se dohodněte s úvěrářem (nebo pro jistotu počítejte s případným požadavkem ze strany schvalovatele) o potřebě advokátní úschovy. Předjednejte s prodávajícím tuto formu oboustranné formy zabezpečení hladkého průběhu koupě / prodeje.

Návrh na vklad zástavního práva na katastrálním úřadě

Návrh na vklad je zpoplatněn paušální částkou 1 000 Kč za jeden. Při refinancování je třeba počítat i s tzv. Výmazem zástavního práva, také za 1 000 Kč.

Platba za vypracování kupní smlouvy

Optimální je vypracování kupní smlouvy advokátem. Ceny jsou smluvní podle vaší dohody s advokátem popř. podle sazebníku advokáta.

Ověření podpisů

Na některých dokumentech je třeba mít úředně ověřené podpisy. Cena je 30 Kč za ověření jednoho podpisu.