Jaké pojištění nemovitosti související s hypotékou je třeba a co požaduje banka? Jaké jsou možnosti?

Banka požaduje pojištění nemovitosti na živelné pohromy

Tato pojistka je bankami požadována vždy. Jedná se o pojistku, která se týká pouze zastavované nemovitosti a pojistných rizik, jako je požár, výbuch apod. Pokud je zastavovaná nemovitost v rizikové povodňové zóně, vyžaduje banka kromě těchto základních rizik pojistit i riziko povodní.

Banka si dle odhadu určuje, na jakou minimální pojistnou částku musí být smlouva nastavena.

Smlouva musí být vinkulována. Jedná se o dokument, který určuje, že v případě vyšší živelné škody na zastavované nemovitosti nebude pojistka vyplacena pojistníkovi, tzn. plátci a většinou i majiteli nemovitosti, ale bance.

Pojistka musí být platná po celou dobu trvání hypotéky. Pokud pojistku zruším, porušuji závažně úvěrovou smlouvu. Jediná možnost je, že od data zrušení uzavřu pojistnou smlouvu jinou (např. levnější, nebo lepší).

Další vhodná pojištění pro majitele zastavované nemovitosti

Pojištění domácnosti – kryje riziko krádeže, vytopení, požáru atd.

Chcete-li pojistit rozestavěnou nemovitost (např. rodinný dům ve fázi výstavby), získáte od pojišťovny výrazně nižší cenu. U některých společností vám snížená cena zůstává i po kolaudaci až do konce pojistné smlouvy. Takto zlevněnou sazbu umí některé pojišťovny dokonce následně zkopírovat i pro pojistku domácnosti.


Odpovědnost z držby nemovitosti – tak jako škodu způsobenou automobilem kryje povinné ručení, jsme odpovědni i za to, co způsobí námi vlastněná nemovitost. Bude-li v pojištěné nemovitosti hořet a tento požár způsobí škodu sousední nemovitosti, je majitel povinen škodu uhradit. Spadne-li při vichřici střešní taška a způsobí někomu škodu na majetku či zdraví, opět je to na majiteli.

Občanská odpovědnost – například svou neopatrností majitel nemovitosti vytopí sousedy, způsobí dopravní nehodu jako chodec či cyklista. Jeho dítě strhne v obchodě regál s elektronikou. Na sjezdovce srazí lyžaře a způsobí mu škodu na majetku a hlavně na zdraví. Všechny tyto a podobné náhrady platí pojistka.

Plnění se zde může vyšplhat až do desítek milionů korun!

Právní ochrana – mít jistotu, že případný spor vyřeší a zaplatí pojišťovna právní ochrany. Může jít o spory se stavební firmou, reklamace uplatňovaná vůči dodavateli kuchyně či jiného vybavení, spor se sousedy, s dodavateli energií atd.

Některé banky vám nabídnou slevu na úrokové sazbě, pokud si uděláte pojistku domu jejich prostřednictvím. Spočítejte si (nechejte si spočítat), zda se vám to vyplatí.


Příklad:
Manželé Novotní vyřizují hypotéku 1 milion korun a banka jim nabídla slevu 0,1% z úrokové sazby za předpokladu, že si jejich prostřednictvím udělají pojistku domu. Spočítali jim cenu 3 500 Kč ročně.

Poradce jim udělal průzkum mezi pojišťovnami a zjistil, že stejná pojistka je jinde za 2 400 Kč ročně.
Při třicetileté splatnost hypotéky vychází úspora 0,1% na úroku na částku 52 Kč měsíčně, tedy 624 Kč ročně.
Závěr: na úroku by uspořili 624 Kč ročně, kdežto na pojistce 1 100 Kč ročně. Vyplatí se jim tedy spíše vyšší úrok s levnější pojistkou.