Banka je dle nového zákona o úvěrech povinna prověřit schopnost klienta splácet úvěr, tzn. bonitu (dostatečnost příjmů) klienta. A jak lze bonitu doložit?

Příjem ze zaměstnání

Tzn. příjem ze závislé činnosti.

Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě, ani ve zkušební lhůtě! Ideální je pracovní poměr na dobu neurčitou. Má-li zaměstnanec poměr na dobu určitou, mají banky rozdílnou metodiku pro případnou akceptaci takového příjmu. Nejčastěji to závisí na době, kterou má žadatel o úvěr již za sebou a kolik měsíců má smluvně se zaměstnavatelem před sebou.

Pokud plánujete dát v zaměstnání výpověď a přejít k jinému zaměstnavateli, vyřiďte si nejdříve hypotéku a pak dejte výpověď. Po schválení úvěru již banka neřeší, že jste například ve výpovědní lhůtě.

Příjem z Dohody o provedení práce

Jedná se o příjem „brigádního“ charakteru. Tento příjem, respektive příjem na základě Dohody o provedení práce banky neakceptují!

Příjem z Dohody o pracovní činnosti

Tento příjem na základě Dohody o pracovní činnosti je pro banky akceptovatelný. Banky jej počítají do celkového příjmu, takže se jím dá navýšit vaše bonita.

Příjem z podnikání – člověk podniká na IČO

Banky standardně započítávají příjem z podnikání. Počítají jej dle daňového přiznání. Zde záleží především na rozdílu příjmů a výdajů ve zdaňovacím období, tedy na řádku 37 daňového přiznání. Většinou stačí doložení přiznání za poslední rok až dva.

Pokud plánujete hypotéku dostatečně dopředu, je možné se s daňovým poradcem dohodnout na úpravě daňového přiznání tak, aby „to vyšlo“.


Tip: V případě, že používáte pro stanovení výdajů tzv. výdajový paušál, a vzhledem k tomuto výpočtu vám příjem nevychází, umí některé banky vzít v potaz vaše prohlášení o tom, že vaše skutečné výdaje činily méně. Banka pak od vašich příjmů odečte vámi prohlášené výdaje a tím se váš akceptovatelný příjem výrazně zvýší.

Nezapomeňte včas prodiskutovat s vaším finančním a případně i daňovým poradcem řešení a přípravu prokázání vaší bonity. Klidně i rok předem. Ušetříte si nervy a výrazně zvýšíte pravděpodobnost schválení hypotéky.

Příjem z podnikání - člověk je majitelem firmy

Jde o příjem ze závislé činnosti, kterou člověk pobírá z vlastní společnosti – většinou majitelé firem a zároveň jednatelé a zaměstnanci v jedné osobě.

Zde banky posuzují nejen výši příjmu, ale také hospodaření zaměstnavatele (nejčastěji vlastní s.r.o.). Pokud hospodaření vlastní společnosti dle kalkulací banky není adekvátně dobré v porovnání s výší vypláceného příjmu, úvěr neschválí.

Pozor: Při dokladování příjmu z vlastní společnosti neprojde fiktivní (účelové) potvrzení příjmu, neboť banky vyžadují i výpis z Okresní správy sociálního zabezpečení o úhradách sociálního pojištění. Tedy, zda odvody skutečně odpovídají potvrzené výši příjmů.

Sociální dávky

Například příspěvek v mateřství, rodičovský příspěvek a další. Tyto dávky se započítávají do příjmu, ale je dobré se vždy v konkrétní bance dotázat na akceptovatelnost na základě aktuální metodiky. Ne vždy daná banka započítá takový příjem v plné výši.

Důchody

Jde o důchody starobní či výsluhy (vojáci, policisté), nebo důchody invalidní.

  • Starobní důchod i výsluhu lze započítat v plné výši.
  • Invalidní důchod lze vzít celý jen u invalidity třetího stupně.
  • První a druhý stupeň započíst nelze.

Příjmy ze zahraničí

Například když je člověk zaměstnaný mimo ČR, případně mimo ČR podniká

Takové příjmy je třeba vždy nejdříve konzultovat v dané bance. Zde je důležitá země zdroje příjmu (EU či mimo) a také forma „dojíždění“ do zaměstnání. Tedy, zda člověk denně dojíždí, nebo v zahraničí je i ubytován.

Výživné

Alimenty se do příjmu započítávají, ale nelze započítat celou oficiálně získávanou částku. Jednotlivé banky mají horní limit. Do bonity pak započítají maximálně tuto horní hranici, i když je skutečně obdržená výše alimentů výrazně vyšší.

Kombinace více druhů příjmů

Žadatel o úvěr má například kombinaci podnikání a zaměstnání.

Koho příjem se počítá?

  • Single – člověk, který žije sám – bez partnera a dětí. Rozhodující je jeho vlastní příjem. Není-li dostatečný, lze žádost doplnit o „ručitele“.
     
  • Pár – zde není důležité, zda manželský, nebo tzv. vztah druh/družka. Případné děti nám zvýší tzv. životní minimum.


Veškeré akceptovatelné příjmy se sčítají. Pokud například muž bere v zaměstnání 15 000 Kč + z podnikání dalších 10 000 Kč a jeho manželka má mateřskou 7 600 Kč, pak jejich bankou započitatelný celkový příjem činí 32 600 Kč.

Může se stát, že jeden z partnerů nemá příjem. U vztahu druh/družka je občas vhodné, aby si úvěr na sebe vzal sám jen ten z nich, jehož bonitu je možno prokázat. Druhý se pak v úvěru nebude vyskytovat, protože by mohl svým životním minimem zhatit schválení úvěru.

Jaké výdaje bude nutno započítat a přiznat?

Další rady a tipy na závěr

Chybí-li „něco málo“ ke schválení z hlediska dostatečnosti výše vašich příjmů, lze na dočasnou dobu využít ručení jinou osobou (sourozenec, rodič, kdokoli). Poté, co se dostanete do standardních čísel, je možné za poplatek tohoto spoludlužníka z úvěru vyvázat.

Pokud vám banka spočítá, že váš příjem je nedostatečný, nezoufejte. Stačí oslovit jiné banky. Běžná je situace, kdy při stejných příjmech vám jedna banka půjčí sotva dva miliony, jiná téměř miliony tři.

Tip: Čekáte-li rozšíření vaší rodiny o potomstvo, zažádejte o hypotéku ještě před porodem, ideálně ještě před odchodem na „mateřskou“ či rizikové těhotenství. Nový člen domácnosti se do výdajů dle metodiky bank počítá až po narození. Tím se vám výrazně vylepší posuzovaná bonita.